Home » Tag Archives: Permainan

Tag Archives: Permainan

Perubahan Budaya Bermain dari Tradisional ke Virtual

Pada 1938, Johan Huizinga, seorang teoritisi budaya dan sejarawan asal Belanda, menulis buku berjudul Homo Ludens: A Study of Play Element in Culture. Buku tersebut memperkenalkan istilah baru pada dunia ihwal sifat alami manusia yang masih diajarkan pada kita hingga kini. Huizinga menyebutnya homo ludens, yakni manusia sebagai makhluk yang gemar bermain. Ada sebuah pernyataan kontroversial yang dituangkan Huizinga dalam buku …

Read More »